Publikasi LP2M

08

November

2017

Hari Rabu

Publikasi LP2M

Ahmad Fahmi

Buku Khazanah Teologi Islam

Islam kaya akan khazanah keilmuan, tidak terkecuali dalam bidang teologi. Teologi Islam merupakan suatu bidang ilmu yang masih urgen untuk dikaji oleh  setiap

Selengkapnya